telefon32 232 16 78, 515 102 116 lokalizacjaTarnogórska 219, Gliwice emailbiuro@medea.pl

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – realizując obowiązek informacyjny, firma P.U.H. „MEDEA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach , ul. Tarnogórskiej 219 , jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
• Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z obsługą zamówień, zleceń oraz działań marketingowych.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z zamówienia, umowy , zlecenia.
• Pana/Pani dane osobowe mogą zostać w każdej chwili usunięte, na Pana/Pani wniosek,
• Dane są przetwarzane na podstawie odpowiednich przepisów RODO oraz ustaw wydanych na podstawie RODO,
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usunięcia danych.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
• Dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zamówienia i obowiązywania wymogów w zakresie gwarancji, rękojmi i po gwarancji oraz rozliczeń rachunkowych, zaś w zakresie marketingu do momentu otrzymania żądania ich usunięcia,
• Pana/Pani dane mogą zostać przekazane : organom administracji publicznej – na mocy odpowiednich przepisów prawa, przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów niezbędnych do realizacji umowy, realizują przesyłki , zapewniają bieżącą obsługę oraz podmiotą świadczącym usługi księgowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt : P.U.H. „MEDEA” , tel: 32 232 16 78, 515 102 116 lub e-mail biuro@medea.pl