telefon32 232 16 78, 515 102 116 lokalizacjaTarnogórska 219, Gliwice emailbiuro@medea.pl

SYSTEM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH „STRESSTEST”

PROGRAM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH „STRESSTEST”
Producent: P. U.H. MEDEA Sp. o. o. Poland

PROGRAM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH „STRESSTEST”

Opis

Opis

W 1990r FIRMA MEDEA WPROWADZIŁA DO SPRZEDAŻY PIERWSZY POLSKI 12 kan. SYSTEM WYSIŁKOWY, WIELE LAT PRZED KONKURENCJĄ
 • Profesjonalny polski program do badań wysiłkowych z najdłuższym, ponad 24 letnim stażem na rynku.
 • Jakość potwierdzona przez blisko tysiąc użytkowników.
 • Badanie bez ryzyka powtarzania -wysokiej jakości zapis całego badania, możliwość weryfikacji i edycji automatycznych pomiarów.
 • Bogata konfiguracja przebiegu testu i raportów z podglądem przed wydrukiem, profile użytkowników.
 • 25 protokołów do 80 etapów własnych i Bruce’a, m. Bruce’a, Balke, Cooper, Ellestad, Naughton, RAMP, chłodzenie.
 • Trendy i kontrola „on line” parametrów odcinka S-T do 15 kanałów, obciążenia, T, HR, MET, DPR, MHR, %MHR, alarmy.
 • Odporność na zakłócenia – pomiary są wykonywane na wolnych od artefaktów, filtrowanych uśrednieniach pochodzenia zatokowego.
 • Przejrzysta prezentacja badania – trendy, powiększenia itp. są wyświetlane w odrębnych oknach.
 • Szybki tryb przeglądania EKG – kilkukrotne przyśpieszenie dzięki wspomaganiu funkcji DirectX i akceleratorów kart graficznych.
 • Szybka wizualizacja zmian PQRST – precyzyjne cyfrowe filtry umożliwiają obliczanie uśrednień i pomiarów nawet co kilka sekund.
 • Automatyczna interpretacja i pomiary.
 • Dedykowany do testu wysiłkowego, bezobsługowy aparat EKG, wyposażony w sprzętowe funkcje poprawiające jakość badania wysiłkowego.
 • Dodatkowy podgląd EKG na wyświetlaczu OLED przy pacjencie z kontrolą kontaktu elektrod i testem przewodów EKG.
 • Zdalny podgląd sieciowy ekranu badania w czasie rzeczywistym – możliwy zdalny nadzór.
 • Integracja programu Stresstest protokołem HL-7 z systemami typu HIS (obsługa jednostek medycznych).
 • Współpraca z oprogramowaniem mMedica®.
 • Współpraca z EKG-Net – platformą do zarządzania programami MEDEA (wspólna baza pacjentów, HL7, HIS, praca w chmurze, itp.).

 

Szczegóły

Szczegóły

Pierwsza wersja systemu wysiłkowego została opracowana ponad 25 lat temu we współpracy z polskimi naukowcami oraz kardiologami. Kulminacją jego rozwoju jest dziś STRESSTEST, zaawansowany i sprawdzony w praktyce lekarskiej przez setki użytkowników polski system do prób wysiłkowych serca, chętnie kupowany również ze względu na umiarkowana cenę.

Wysiłkowe EKG różni się od typowego EKG spoczynkowego tym, że mimo trudnych warunków wykonywania każde badanie musi być udane, ponieważ nie może być powtarzane. Ruch pacjenta, słabszy kontakt elektrod, gorszej jakości bieżnia może powodować zakłócenia, zwłaszcza w najbardziej istotnej końcowej części próby, utrudniając interpretację. Dlatego profesjonalny test wysiłkowy cechuje się odpornymi na artefakty algorytmami do detekcji QRS, arytmii i tworzenia czystych uśrednień oraz dedykowanym sprzętem EKG.
Podgląd raportu i edycja przed wydrukiem

Przykładowy ekran badania wysiłkowego

Na potrzeby testu wysiłkowego opracowaliśmy dwa miniaturowe aparaty EKG, przewodowy USB i Bluetooth o zwiększonej odporności na nasycenia i słaby kontakt elektrod. Tam gdzie badanie wysiłkowe wykonywane jest często, polecamy aparat „Kardio PCM-u” ze złączem USB, ponieważ jest całkowicie bezobsługowy – nie ma baterii. Należy tu podkreślić, że zarówno aparat przewodowy USB jak i bezprzewodowy, są jednakowo odporne na ruch badanego na bieżni, ponieważ przesyłają sygnał EKG od pacjenta do komputera w postaci cyfrowej, całkowicie niewrażliwej na zakłócenia.

Pomiary są wykonywane na wolnych od artefaktów, filtrowanych uśrednieniach pochodzenia zatokowego.

ELEKTROKARDIOGRAF WYPOSAŻONY W FUNKCJE POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ZAPISU I AUTOMATYCZNYCH POMIARÓW

 • 24 bitowe przetwarzanie sygnału EKG, sprzętowa kontrola toru EKG – jakość przewyższająca wymagania normy PN-EN 60601-2-51 dla elektrokardiografów.
 • FastRecovery – Funkcja natychmiastowego powrotu sygnału EKG np. po defibrylacji lub po poprawieniu elektrod.
 • Zwiększona odporność na nasycenia i słabszy kontakt elektrod, dzięki wysokiej impedancji wejściowej (>100 MΩ.) i CMMR.
 • Podwójne, sprzętowe i programowe zabezpieczenie wpływu chwilowych zakłóceń i artefaktów na automatyczne pomiary (Rys.1)
 • Korelacyjny algorytm selekcji rytmu zatokowego zapewnia wiarygodne pomiary automatyczne.
 • Adaptacyjna filtracja zakłóceń sieciowych i dryftu linii izoelektrycznej, bez wprowadzania zniekształceń w zakresie odcinka ST-T.
 • Test kontaktu każdej elektrody przed i podczas badania oraz ciągła kontrola jakości sygnału podczas próby wysiłkowej.

ANALIZA l FUNKCJE DOSTĘPNE PODCZAS BADANIA:

 • Możliwość powtarzania części spoczynkowej bez konieczności powtórnego wpisywania danych pacjenta.
 • Możliwość ręcznego wyboru QRS tworzących wzorce spoczynkowe.
 • Możliwość wykonania komputerowej interpretacji słownej EKG spoczynkowego.
 • Sterowanie bieżnią lub ergometrem wg. wybranej konfiguracji.
 • 25 protokołów do 80 etapów własnych i Bruce’a, m. Bruce’a, Balke, Cooper, Ellestad, Naughton, RAMP, chłodzenie.
 • Możliwość pomijania etapów podczas badania.
 • Trendy i kontrola „on line” parametrów odcinka S-T do 15 kanałów, obciążenia, T, HR, MET, DPR, MHR, %MHR itd.
 • Wyznaczanie punktów pomiarowych, z możliwością ręcznej korekty podczas i po badaniu.
 • Alarmy: złego kontaktu elektrod, arytmii, spadku HR i BP, obniżenia S-T wzgl/bezwzgl. wg. konfiguracji lekarza.
 • Dowolna konfiguracja ekranu: wybór amplitudy i przesuwu, ilości i rodzaju i koloru wyświetlanych odprowadzeń EKG.
 • Pomiary na wolnych od zakłóceń uśrednieniach pochodzenia zatokowego.
 • Wizualizacja zmian kształtu P-PQRS-T poprzez nakładanie uśrednionych zespołów spoczynkowych na wysiłkowe.
 • Markery do zaznaczania fragmentów EKG podczas rejestracji z komentarzem lekarza.
 • Wydruki zapisu EKG, uśrednień i raportu podczas badania „na żądanie” i wg. Konfiguracji.

ANALIZA PO ZAKOŃCZENIU BADANIA:

 • Badanie bez ryzyka powtarzania – łatwa weryfikacja i edycja pomiarów automatycznych na ciągłym zapisie po badaniu.
 • Wygodny przegląd wszystkich parametrów, trendów i uśrednionych P-QRS-T z całego badania na jednym ekranie.
 • Prezentacja trendów dla każdego odprowadzenia: ST-L, ST-S, DPR, HR, BP, amplitudy P, R, T, obciążenia itp.
 • Płynny przegląd ciągłego zapisu EKG z całego badania.
 • Szybki dostęp do fragmentów EKG zaznaczonych przez lekarza podczas badania.
 • Automatyczne wyszukiwanie wartości max. i min. ST-L dla każdego kanału niezależnie, interpolacje uśrednień.
 • Edycja pomiarów QT, S-T, ST-L, amplitud, położenia znaczników pomiarowych, arytmii i kształtu uśrednień P-QRS-T.

RAPORTY:

 • Dowolna konfiguracja zawartości raportu.
 • Podgląd i wybór raportu przed wydrukiem.
 • Zapis raportu w różnych formatach graficznych.
 • Możliwość wprowadzenia własnych danych (nazwa szpitala, adres itp.) do raportu.
 • Wydruk raportu lub fragmentów EKG podczas badania oraz w czasie przeglądania po badaniu.
 • Wydruk typowego badania spoczynkowego z interpretacją.
 • Wysoka jakość, szybkość druku podczas i po badaniu na lokalnych lub sieciowych drukarkach komputerowych.
 • Raporty w postaci elektronicznej: możliwość wysyłania przez internet z notatką tekstową lub dźwiękową.
Podgląd raportu i edycja przed wydrukiem

Podgląd raportu i edycja przed wydrukiem

Interpretacja

Interpretacja

ARCHIWIZACJA:

 • Pełna dokumentacja badania – archiwizacja ciągłego zapisu EKG, uśrednień, arytmii oraz wszystkich parametrów testu.
 • Możliwość archiwizacji raportu końcowego w typowych formatach graficznych np. JPG, TIF, GIF itp.

 

Dane Techniczne

Dane Techniczne

OPROGRAMOWANIE STRESSTEST

 • System operacyjny:
 • Ilość kanałów:
 • Wydruk raportu:
 • Komunikacja:
 • Odświeżanie wizualizacji uśrednień:
 • Interwał zapisu uśrednień:
 • Selekcja r. zatokowego, arytmii, artefaktów:
 • Interpretacja:
 • Pasmo czestotliwość:
 • Formaty raportu:
 • Sterowanie obciążeniem:
 • Protokoły:
 • Kopia bezpieczeństwa ON-LINE:
Windows XP, Vista, Win.7, Win.8, Win 8,1.
12 wg Einthovena, Goldbergera, Wilsona +X,Y,Z
Drukarki atramentowe, laserowe, monochromatyczne i kolorowe.
USB, Bluetooth.
Konfigurowane 5 -25 QRS.
Konfigurowany 5-20 sek.
Korelacyjna
Zdania diagnostyczne z przesłankami. Automatyczne pomiary czasów trwania, amplitud itp.
0-150Hz.
Plik raportu ppv, tiff, obrazy stron png, tiff, giff, jpg, bmp, pdf.
Bieżnia, ergometr.
Bruce, m.Bruce, Naughton: I,II,III, Repty, Cornell, Weber, Balke-Ware, RAMP, 15 własnych, Chłodzenie konfig.
Zewnętrzny dysk USB, pendrive, dysk sieciowy.

APARAT EKG: KARDIO PCM-u

 • Wymiary (DxWxS), waga:
 • Zasilanie i Interfejs komunikacyjny:
 • Wyświetlacz graficzny:
 • Sterowanie:
 • Rozdzielczość przetwornika A/D:
 • Pasmo częstotliwości:
 • CMRR:
 • Impedancja wejściowa:
 • Zabezpieczenie przed defibrylacją:
 • Filtracja zakłóceń:
 • Stabilizacja linii izoelektrycznej:
 • Kontrola kontaktu elektrod:
 • CERTYFIKATY:
wersja USB:120x65x22 mm, 200 g, Wersja Bluetooth: 80 x 60mm, masa: 66g.
USB lub w wersji bateryjnej 2x AA, Bluetooth.
rozdzielczość 160x128px, 30×25 mm.
wersja USB – klawiatura foliowa, Wersja Bluetooth – Microswitch.
24 bity/2000Hz.
0,05-150 Hz.
>100 dB.
>100 MΩ.
tak.
mięśniowych, sieciowych – cyfrowa, adaptacyjna, masowych – dynamiczna.
cyfrowa, adaptacyjna.
tak, statyczna i „on line” podczas badania.
CE1434, ISO 9001, ISO 13485, MDD 93/42EEC.

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 • Specjalizowany do badań wysiłkowych ELEKTROKARDIOGRAF KARDIO PCM-u z kablem pacjenta.
 • Oprogramowanie do wysiłkowego EKG – Stresstest dla systemów Windows® XP, Vista, Win.7, Win. 8. Win. 8.1 w wersji 32 i 64bit (interpretacja pod 32bit).
 • Markowa bieżnia TRACKMASTER TMX 425 lub ergometr.
 • Zestaw komputerowy z monitorem LCD, drukarką laserową.

 

Akcesoria

Akcesoria

 • Wózek medyczny na kołkach pod sprzęt. (opcja).
 • Uchwyt otwarty dla KARDIO PCM-u (możliwość mocowania na bieżni).
 • Pasta ścierna do naskórka.
 • Elektrody jednorazowe.
 • Kabel Pacjenta KH-10-M (klamry)

 

Produkty powiązane

PRODUKTY POWIĄZANE

 • Bezprzewodowy MODUŁ EKG SiliconBeat Blue.
 • Bluetooth Dongle.
 • Kardiograf MedeaLine 6.
 • Bieżnia TRACKMASTER TMX 425 lub FVX328.
 • Ergometr SANA BIKE 320F.
 • Ergometr Ketler.

 

ZADAJ PYTANIE

ZADAJ PYTANIE

Potwierdź, że nie jesteś robotem:
Podaj wynik działania: